Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
8-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. kovo mėn.
EPUB 150kPDF 993k
TURINYS
PRIEDĖLIS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

XIV ANTRAŠTINĖ DALIS : ĮVAIRIOS NUOSTATOS

231 straipsnis : Klaidų ištaisymas

1.   Jei Parlamento priimtame tekste nustatoma klaida, prireikus Parlamento pirmininkas perduoda klaidų ištaisymo projektą atsakingam komitetui.

2.   Jei Parlamento priimtame tekste, dėl kurio susitarta su kitomis institucijomis, nustatoma klaida, prieš imdamasis veiksmų pagal 1 dalį Parlamento pirmininkas siekia susitarti su tomis institucijomis dėl būtino klaidų ištaisymo.

3.   Atsakingas komitetas išnagrinėja klaidų ištaisymo projektą ir, jei komitetą tenkina tai, kad atsiradusią klaidą galima ištaisyti siūlomu būdu, teikia jį Parlamentui.

4.   Klaidų ištaisymas skelbiamas per kitą mėnesinę sesiją. Jis laikomas patvirtintu, išskyrus atvejus, kai ne vėliau kaip per dvidešimt keturias valandas po jo paskelbimo frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius paprašo balsuoti dėl jo. Jei klaidų ištaisymas nepatvirtinamas, jis grąžinamas atsakingam komitetui. Atsakingas komitetas gali pasiūlyti iš dalies pakeistą klaidų ištaisymą arba baigti procedūrą.

5.   Patvirtintas klaidų ištaisymas skelbiamas taip pat, kaip ir su juo susijęs tekstas. Mutatis mutandis taikomas 78 straipsnis.

Atnaujinta: 2019 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika