Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - joulukuuta, 2019
EPUB 141kPDF 639k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

LIITE VIII : TAVALLISTA LAINSÄÄTÄMISJÄRJESTYSTÄ NOUDATTAEN ANNETTAVIEN SÄÄDÖSTEN LAATIMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1.   Säädöksistä on ilmettävä säädöstyyppi, viitenumero, säädöksen antaneiden toimielinten nimet, niiden allekirjoituspäivä ja niiden kohde.

2.   Säädöksissä on

(a)   ilmaisu ”Euroopan parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto, jotka”;

(b)   ilmaisu ”ottavat huomioon”, jota seuraa viittaus määräyksiin tai säännöksiin, joiden perusteella säädös on annettu;

(c)   johdanto-osan viitteet, joissa mainitaan saadut ehdotukset ja lausunnot sekä järjestetyt kuulemiset;

(d)   ilmaisu ”sekä katsovat seuraavaa:”, jonka jälkeen esitetään säädöksen perustelut;

(e)   ilmaisu ”ovat hyväksyneet tämän asetuksen:”, ”ovat hyväksyneet tämän direktiivin:”, ”ovat hyväksyneet tämän päätöksen:” tai muu vastaava ilmaisu, jota seuraavat säädöksen säännökset.

3.   Säädös jakautuu artikloihin, jotka voidaan ryhmitellä osiin, osastoihin, lukuihin ja jaksoihin.

4.   Säädöksen viimeisessä artiklassa vahvistetaan voimaantulopäivä, jos se on aikaisempi tai myöhempi kuin julkaisemista seuraava 20. päivä.

5.   Säädöksen viimeistä artiklaa seuraa

–   perussopimusten asiaa koskevia määräyksiä vastaava asianmukainen ilmaisu sen soveltamisesta;

–   ilmaisu ”Tehty ...”, jota seuraa säädöksen allekirjoittamispäivä;

–   ilmaisut ”Euroopan parlamentin puolesta Puhemies”, ”Neuvoston puolesta Puheenjohtaja”, joita seuraavat parlamentin puhemiehen nimi ja säädöksen antamisen hetkellä neuvoston puheenjohtajana toimineen henkilön nimi.

Päivitetty viimeksi: 19. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö