Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VIII PIELIKUMS : PRASĪBAS SASKAŅĀ AR PARASTO LIKUMDOŠANAS PROCEDŪRU PIEŅEMTU TIESĪBU AKTU SAGATAVOŠANAI

1.   Tiesību aktos norāda tiesību akta veidu, tam seko atsauces numurs, abu iestāžu, kas to pieņēmušas, nosaukumi, parakstīšanas datums un norāde uz tā tematu.

2.   Tiesību aktos ir:

(a)   frāze “Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome”;

(b)   atsauce uz noteikumiem, saskaņā ar kuriem tiesību akts ir pieņemts, un ievadvārdi “ņemot vērā”;

(c)   norāde, kurā ir atsauce uz iesniegtajiem priekšlikumiem, saņemtajiem atzinumiem un noturētajām apspriedēm;

(d)   dokumenta pamatojums, kas sākas ar vārdiem “tā kā” vai “ņemot vērā turpmāk izklāstīto”;

(e)   tādas frāzes kā „ir pieņēmuši šo regulu” vai „ir pieņēmuši šo direktīvu”, vai „ir pieņēmuši šo lēmumu”, kam seko tiesību akta teksts.

3.   Tiesību akti ir sadalīti pantos, kurus var grupēt daļās, sadaļās, nodaļās un iedaļās.

4.   Pēdējā tiesību akta pantā norāda spēkā stāšanās dienu, ja tā ir pirms vai pēc divdesmitās dienas pēc publicēšanas.

5.   Aiz pēdējā tiesību akta panta raksta:

–   atbilstošu formulējumu par tā piemērojamību atkarībā no Līgumos paredzētajiem noteikumiem;

–   parakstīšanas vietu un dienu;

–   frāzes “Eiropas Parlamenta vārdā — priekšsēdētājs”, “Padomes vārdā — priekšsēdētājs”, tad Eiropas Parlamenta priekšsēdētāja vārdu un tiesību akta parakstīšanas dienā amatā esošo Eiropas Padomes priekšsēdētāja vārdu.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika