Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOGA VIII : ZAHTEVE V ZVEZI S PRIPRAVO AKTOV, SPREJETIH V SKLADU Z REDNIM ZAKONODAJNIM POSTOPKOM

1.   V aktih se navede vrsta akta, referenčna številka, ime obeh institucij, ki sta ga sprejeli, datum njihovega podpisa in navedba predmeta urejanja.

2.   Akti vsebujejo naslednje:

(a)   „Evropski parlament in Svet Evropske unije sta“;

(b)   sklic na določbe, na podlagi katerih je bil akt sprejet, pred tem pa navedbo „ob upoštevanju“;

(c)   navedbo sklicevanja na predložene predloge, pridobljena mnenja in opravljena posvetovanja;

(d)   obrazložitev razlogov, na katerih akt temelji, pred tem pa navedbo „ob upoštevanju naslednjega“;

(e)   navedbo kot je „sprejela naslednjo uredbo“ ali „sprejela naslednjo direktivo“ ali „sprejela naslednji sklep“, ki ji sledi besedilo akta.

3.   Akti se delijo na člene, po potrebi združene v dele, naslove, poglavja in oddelke.

4.   Zadnji člen akta navaja dan začetka veljavnosti, kadar je ta pred dvajsetim dnem po objavi ali po njem.

5.   Zadnjemu členu akta sledi:

–   ustrezna formulacija, skladno z ustreznimi določbami Pogodb, glede njegove uporabe;

–   „V …“ ter dan podpisa akta;

–   „Za Evropski parlament Predsednik“, „Za Svet Predsednik“ ter imeni predsednika Parlamenta in predsedujočega Svetu v času podpisa akta.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov