Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 137kPDF 668k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOG VI. : OVLASTI I NADLEŽNOSTI STALNIH ODBORA(1)
I.    Odbor za vanjske poslove

Odbor nadležan za promicanje, primjenu i praćenje vanjske politike Unije u pogledu:

1.   zajedničke vanjske i sigurnosne politike (ZVSP) te zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZVSP); u tom smislu odboru pomaže pododbor za sigurnost i obranu;

2.   odnosa s drugim institucijama i tijelima Unije, organizacijom UN-a i drugim međunarodnim organizacijama te međuparlamentarnim skupštinama za pitanja u njegovoj nadležnosti;

3.   nadzora nad Europskom službom za vanjsko djelovanje;

4.   jačanja političkih odnosa s trećim zemljama, posebno onima koje su u neposrednoj blizini Unije, sveobuhvatnim programima suradnje i pomoći ili međunarodnim sporazumima, kao što su sporazumi o pridruživanju i partnerstvu;

5.   otvaranja, praćenja i zaključivanja pregovora za pristupanje europskih država Uniji;

6.   svog zakonodavstva, programiranja i nadzora mjera provedenih u okviru Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava, Europskog instrumenta za susjedstvo, Instrumenta pretpristupne pomoći, Instrumenta za doprinos stabilnosti i miru i Instrumenta za partnerstvo za suradnju s trećim zemljama te politika na kojima se temelje;

7.   praćenja i daljnjih mjera u vezi s, između ostalog, europskom politikom susjedstva, posebno u pogledu godišnjih izvješća o napretku europske politike susjedstva;

8.   pitanja demokracije, vladavine prava, ljudskih prava, uključujući prava manjina, u trećim zemljama i načela međunarodnog prava; u tom smislu odboru pomaže pododbor za ljudska prava, koji bi trebao osigurati usklađenost vanjske politike Unije i njezine politike u području ljudskih prava. Ne dovodeći u pitanje mjerodavne propise, članovi drugih odbora i tijela nadležnih za to područje pozivaju se na sudjelovanje na sjednicama pododbora;

9.   sudjelovanja Parlamenta u misijama za promatranje izbora, po potrebi u suradnji s drugim relevantnim odborima i izaslanstvima.

Odbor osigurava politički nadzor i usklađuje rad zajedničkih parlamentarnih odbora i odbora za parlamentarnu suradnju, međuparlamentarnih izaslanstava i ad hoc izaslanstava te misija za promatranje izbora u okviru svoje nadležnosti.

(1)Usvojeno odlukom Parlamenta od 15. siječnja 2014.
Posljednje ažuriranje: 19. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti