Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ПРИЛОЖЕНИЕ VI : ПРАВОМОЩИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ(1)
XIII.   Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Комисията отговаря за:

1.   Провеждането и развитието на общата селскостопанска политика;

2.   Развитието на селските райони, включително дейностите, свързани със съответните финансови инструменти;

3.   Законодателните актове в областта на:

а) ветеринарните въпроси и въпросите на растителното здраве, животинските фуражи, при условие че тези мерки не целят защитата срещу рискове за човешкото здраве,
б) животновъдството и животинското здраве;

4.   Подобряването на качеството на селскостопанските продукти;

5.   Снабдяването със селскостопански суровини;

6.   Службата на Общността за сортовете растения;

7.   Лесовъдството и горското земеделие.

(1)Приет с решение на Парламента от 15 януари 2014 г.
Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност