Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - detsember, 2019
EPUB 135kPDF 625k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VI LISA  : PARLAMENDI ALALISTE KOMISJONIDE VOLITUSED JA VASTUTUSALAD(1)
XIII    Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Komisjoni vastutusalasse kuuluvad:

1.   ühise põllumajanduspoliitika toimimine ja arendamine;

2.   maaelu arendamine, kaasa arvatud vastavate rahastamisvahendite tegevus;

3.   järgmiste valdkondade õigusaktid:

a)   veterinaar- ja taimekaitseküsimused ning loomasööt, kui need meetmed ei ole mõeldud inimeste tervise kaitseks;
b)   loomakasvatus ja loomade heaolu;

4.   põllumajandustoodete kvaliteedi parandamine;

5.   põllumajandustoorme varud;

6.   ühenduse sordiamet;

7.   metsandus ja agrometsandus.

(1)Vastu võetud Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2014. aasta otsusega.
Viimane päevakajastamine: 19. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika