Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA VI : PŮSOBNOST STÁLÝCH VÝBORŮ (1)
IV.   Rozpočtový výbor

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   víceletého finančního rámce příjmů a výdajů Unie a systému vlastních zdrojů Unie;

2.   rozpočtových výsad Parlamentu, tzn. rozpočtu Unie a vyjednávání a uplatňování mezinárodních dohod v této oblasti;

3.   odhadu příjmů a výdajů Parlamentu v souladu s postupem stanoveným v jednacím řádu;

4.   rozpočtu decentralizovaných institucí:

5.   finančních činností Evropské investiční banky, které nejsou součástí evropské správy ekonomických záležitostí;

6.   zahrnutí Evropského rozvojového fondu do rozpočtu, aniž jsou dotčeny pravomoci výboru příslušného pro dohody o partnerství AKT-EU;

7.   finančních dopadů aktů Unie a jejich slučitelnosti s víceletým finančním rámcem, aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných výborů;

8.   sledování a hodnocení plnění rozpočtu na daný rozpočtový rok bez ohledu na čl. 98 odst. 1 jednacího řádu, převodu prostředků, postupů týkajících se plánů pracovních míst, správních prostředků a stanovisek k projektům týkajícím se nemovitostí, které mají značný finanční dopad;

9.   finančního nařízení s výjimkou záležitostí týkajících se plnění, řízení a kontroly rozpočtu.

(1)Přijatá rozhodnutím Parlamentu ze dne 15. ledna 2014.
Poslední aktualizace: 19. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí