Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOGA VI : PRISTOJNOSTI STALNIH ODBOROV(1)
IV.   Odbor za proračun

Odbor, pristojen za:

1.   večletni finančni okvir prihodkov in odhodkov Unije ter sistem virov lastnih sredstev Unije;

2.   posebna proračunska pooblastila Parlamenta, zlasti glede proračuna Unije, pa tudi pogajanja in izvajanje medinstitucionalnih sporazumov na tem področju;

3.   načrt odhodkov Parlamenta v skladu s postopkom, opredeljenim v Poslovniku;

4.   proračun decentraliziranih organov;

5.   finančne dejavnosti Evropske investicijske banke, ki niso del evropskega gospodarskega upravljanja;

6.   vključitev Evropskega razvojnega sklada v proračun, brez poseganja v pristojnosti odbora, pristojnega za Sporazum o partnerstvu AKP-EU;

7.   finančne posledice vseh aktov Unije in njihovo združljivost z večletnim finančnim okvirom, brez poseganja v pristojnosti ustreznih odborov;

8.   spremljanje in ocenjevanje izvajanja tekočega proračuna ne glede na člen 98(1) Poslovnika, prenose proračunskih sredstev, postopke v zvezi s kadrovskim načrtom, proračunska sredstva za upravljanje in mnenja o projektih, povezanih z gradnjo, ki imajo velike finančne posledice;

9.   finančno uredbo, z izjemo vprašanj, ki se nanašajo na izvrševanje, upravljanje in nadzor proračuna.

(1)Sprejeto s sklepom Parlamenta z dne 15. januarja 2014.
Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov