Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA VI : PŮSOBNOST STÁLÝCH VÝBORŮ (1)
II.   Výbor pro rozvoj

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1.   podpory, uplatňování a sledování politiky rozvoje a spolupráce Evropské unie, zejména:

a)   politického dialogu s rozvojovými zeměmi jak na dvoustranné úrovni, tak v rámci příslušných mezinárodních organizací a meziparlamentních orgánů,
b)   pomoci rozvojovým zemím a dohod o spolupráci s těmito zeměmi, a zejména dohledu nad efektivním financováním pomoci a hodnocením výsledků, a to i v souvislosti s úsilím o vymýcení chudoby,
c)   sledování vztahu mezi politikami členských států a politikami uplatňovanými na úrovni Unie,
d)   podpory demokratických hodnot, řádné správy věcí veřejných a lidských práv v rozvojových zemích,
e)   uplatňování, sledování a zlepšování soudržnosti politiky v souvislosti s rozvojovou politikou,

2.   veškeré právní úpravy, programování a kontroly činností prováděných v rámci finančního nástroje pro rozvojovou spolupráci, Evropského rozvojového fondu (ERF) – v úzké spolupráci s vnitrostátními parlamenty – a nástroje pro humanitární pomoc, a také veškerých záležitostí souvisejících s humanitární pomocí v rozvojových zemích a s politikou, z níž vycházejí;

3.   otázek týkajících se dohody o partnerství AKT-EU a vztahů s příslušnými orgány;

4.   otázek týkajících se zámořských zemí a území;

5.   účasti Parlamentu na misích vysílaných ke sledování průběhu voleb, popřípadě ve spolupráci s ostatními příslušnými výbory a delegacemi.

Výbor zajišťuje koordinaci prací meziparlamentních delegací a delegací ad hoc v oblasti své působnosti.

(1)Přijatá rozhodnutím Parlamentu ze dne 15. ledna 2014.
Poslední aktualizace: 19. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí