Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

BILAG VI : DE STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER(1)
II.   Udviklingsudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.   fremme, gennemførelse og overvågning af Den Europæiske Unions politik for udviklingssamarbejde, herunder især:

a)   politisk dialog med udviklingslandene, bilateralt og i de kompetente internationale organisationer og interparlamentariske fora
b)   bistand til og samarbejdsaftaler med udviklingslande, navnlig tilsyn med effektiv finansiering af bistand og evaluering af udbytte, herunder i relation til udryddelse af fattigdom
c)   overvågning af forholdet mellem medlemsstaternes politikker og de politikker, der gennemføres på EU-plan
d)   fremme af demokratiske værdier, god regeringsførelse og menneskerettigheder i udviklingslandene
e)   gennemførelse, overvågning og fremme af politikkohærens med hensyn til udviklingspolitik

2.   al lovgivning, programmering og kontrol af aktioner, der gennemføres under instrumentet for udviklingssamarbejde (DCI), Den Europæiske Udviklingsfond (EUF) – i tæt samarbejde med de nationale parlamenter – og instrumentet for humanitær bistand, samt alle spørgsmål vedrørende humanitær bistand i udviklingslandene og den politik, der ligger til grund herfor

3.   spørgsmål vedrørende AVS-EU-partnerskabsaftalen og forbindelserne med de kompetente organer

4.   spørgsmål vedrørende oversøiske lande og territorier (OLT)

5.   Parlamentets deltagelse i valgobservationsopgaver, om nødvendigt i samarbejde med andre kompetente udvalg og delegationer.

Udvalget samordner arbejdet i de interparlamentariske delegationer og ad hoc-delegationer, når spørgsmålene henhører under dets sagsområde.

(1)Vedtaget ved Parlamentets afgørelse af 15. januar 2014.
Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik