Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 9-a - iulie 2019
EPUB 148kPDF 764k
CUPRINS
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

ANEXA VI : COMPETENȚELE ȘI ATRIBUŢIILE COMISIILOR PARLAMENTARE PERMANENTE(1)
II.   Comisia pentru dezvoltare

Această comisie este competentă în chestiuni privind:

1.   promovarea, punerea în aplicare și controlul politicii de dezvoltare și de cooperare a Uniunii, în special:

(a)   dialogul politic cu țările în curs de dezvoltare, atât la nivel bilateral, cât și în cadrul organizațiilor și organismelor interparlamentare internaționale pertinente,
(b)   ajutorul acordat țărilor în curs de dezvoltare și acordurile de cooperare cu acestea, mai ales supravegherea eficacității finanțării ajutorului și evaluarea rezultatelor, inclusiv în legătură cu eradicarea sărăciei,
(c)   monitorizarea relației dintre politicile statelor membre și cele puse în aplicare la nivelul Uniunii,
(d)   promovarea valorilor democratice, a bunei guvernări şi a drepturilor omului în ţările în curs de dezvoltare,
(e)   punerea în aplicare, monitorizarea și creșterea coerenței politicilor în ceea ce privește politica de dezvoltare;

2.   întreaga legislație, programare și supraveghere a acțiunilor realizate în cadrul Instrumentului de cooperare pentru dezvoltare (ICD), al Fondului european de dezvoltare (FED) - în strânsă cooperare cu parlamentele naționale - și al Instrumentului de ajutor umanitar, precum și toate aspectele legate de ajutorul umanitar din țările în curs de dezvoltare și politica aflată la baza acestora;

3.   Acordul de parteneriat ACP-UE şi relaţiile cu organismele competente;

4.   chestiunile privind țările și teritoriile de peste mări (TTPM);

5.   participarea Parlamentului la misiuni de observare a alegerilor, dacă este necesar, în cooperare cu alte comisii şi delegaţii pertinente.

Comisia asigură coordonarea lucrărilor delegațiilor interparlamentare și ad-hoc care intră în atribuțiile sale.

(1)Adoptată prin Decizia Parlamentului din 15 ianuarie 2014.
Ultima actualizare: 19 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate