Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - joulukuuta, 2019
EPUB 141kPDF 639k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

LIITE VI : PYSYVIEN VALIOKUNTIEN TOIMIVALTA(1)
VIII.   Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Valiokunnan toimivaltaan kuuluvat seuraavat asiat:

1.   ympäristöpolitiikka ja ympäristönsuojelutoimet, erityisesti

a)   ilmastonmuutos,
b)   ilman, maaperän ja vesien pilaantuminen, jätehuolto ja kierrätys, vaaralliset aineet ja valmisteet, melurajat ja biologisen monimuotoisuuden suojelu,
c)   kestävä kehitys,
d)   ympäristönsuojelua koskevat kansainväliset ja alueelliset toimet ja sopimukset,
e)   ympäristövahinkojen korjaaminen,
f)   pelastuspalvelu,
g)   Euroopan ympäristökeskus,
h)   Euroopan kemikaalivirasto;

2.   kansanterveys, erityisesti

a)   kansanterveyden alan ohjelmat ja erityistoimet,
b)   lääketuotteet ja kosmetiikka,
c)   bioterrorismin terveysnäkökohdat,
d)   Euroopan lääkevirasto sekä Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus;

3.   elintarvikkeiden turvallisuutta koskevat kysymykset, erityisesti

a)   elintarvikkeiden merkinnät ja elintarvikkeiden turvallisuus,
b)   ihmisten terveyden suojelua koskeva eläinlääkintälainsäädäntö; elintarvikkeiden ja elintarvikkeiden tuotannon kansanterveydellinen valvonta,
c)   Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen sekä elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto.
(1)Vahvistettu parlamentin päätöksellä 15. tammikuuta 2014.
Päivitetty viimeksi: 19. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö