Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA VI : PŮSOBNOST STÁLÝCH VÝBORŮ (1)
III.   Výbor pro mezinárodní obchod

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se definování a uplatňování společné obchodní politiky Unie a vnějších hospodářských vztahů, zejména:

1.   finančních, hospodářských a obchodních vztahů se třetími zeměmi a regionálními organizacemi;

2.   společného vnějšího sazebníku a usnadnění obchodu, a také vnějších aspektů celních ustanovení a celní správy;

3.   zahajování jednání o dvoustranných, vícestranných a mnohostranných dohodách, kterými se řídí hospodářskéobchodní a investiční vztahy se třetími zeměmi a regionálními organizacemi, a také sledování, uzavírání a vyhodnocování těchto dohod;

4.   opatření pro harmonizaci a technickou normalizaci v oblastech upravených mezinárodním právem;

5.   vztahů s příslušnými mezinárodními organizacemi, mezinárodními fóry týkajícími se obchodních záležitostí a s organizacemi na podporu regionální hospodářské a obchodní integrace mimo Unii;

6.   vztahů se Světovou obchodní organizací, včetně jejich parlamentního rozměru.

Výbor zajišťuje spojení s meziparlamentními delegacemi a delegacemi ad hoc příslušnými pro obchodní a hospodářské aspekty vztahů se třetími zeměmi.

(1)Přijatá rozhodnutím Parlamentu ze dne 15. ledna 2014.
Poslední aktualizace: 19. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí