Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

BILAG VI : DE STÅENDE UDVALGS SAGSOMRÅDER(1)
XVI.   Retsudvalget

Dette udvalgs sagsområde omfatter:

1.   fortolkning, anvendelse og overvågning af EU-retten, EU-retsakternes overensstemmelse med den primære ret, navnlig valget af retsgrundlag og overholdelsen af nærheds- og proportionalitetsprincipperne

2.   fortolkning og anvendelse af folkeretten i det omfang, den vedrører Den Europæiske Union

3.   bedre lovgivning og forenkling af EU-lovgivningen

4.   retlig beskyttelse af Parlamentets rettigheder og prærogativer, herunder ved Parlamentets deltagelse i sager ved Den Europæiske Unions Domstol og Retten i Første Instans

5.   EU-retsakter, der påvirker den enkelte medlemsstats retsorden, navnlig inden for:

a)   civil- og handelsret
b)   selskabsret
c)   intellektuel ejendomsret
d)   procesret

6.   foranstaltninger vedrørende retligt og administrativt samarbejde i civilretlige spørgsmål

7.   miljøansvar og sanktioner over for miljøkriminalitet

8.   etiske spørgsmål i forbindelse med nye teknologier efter proceduren med associerede udvalg, under inddragelse af de relevante udvalg

9.   statutten for medlemmerne og Den Europæiske Unions personalevedtægt

10.   spørgsmål vedrørende medlemmernes privilegier og immuniteter og prøvelse af medlemmernes mandater

11.   Den Europæiske Unions Domstols organisation og statut

12.   Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret.

(1)Vedtaget ved Parlamentets afgørelse af 15. januar 2014.
Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik