Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VI PRIEDAS :  NUOLATINIŲ KOMITETŲ ĮGALIOJIMAI IR PAREIGOS(1)
XVI.   Teisės reikalų komitetas

Komitetas yra atsakingas už:

1.   Sąjungos teisės aiškinimą, taikymą ir stebėseną, Sąjungos teisės aktų suderinamumą su pirmine teise, įskaitant teisinio pagrindo parinkimą ir subsidiarumo ir proporcingumo principų laikymąsi;

2.   tarptautinės teisės aiškinimą ir taikymą tiek, kiek tai yra susiję su Europos Sąjunga;

3.   geresnę teisėkūrą ir Sąjungos teisės supaprastinimą;

4.   Parlamento teisių ir prerogatyvų teisinę apsaugą, įskaitant dalyvavimą Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjamose bylose;

5.   valstybių narių teisinę sistemą įtakojančius Sąjungos aktus, visų pirma šiose srityse:

a)   civilinės ir komercinės teisės,
b)   bendrovių teisės,
c)   intelektinės nuosavybės teisės,
d)   proceso teisės;

6.   teisminio ir administracinio bendradarbiavimo civilinėse bylose priemones;

7.   atsakomybę aplinkosaugos srityje ir sankcijas už nusikaltimus aplinkai;

8.   etikos klausimus, susijusius su naujosiomis technologijomis, kartu su kompetentingais komitetais taikant susijusių komitetų procedūrą;

9.   Parlamento narių statutą ir Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatus;

10.   Parlamento narių privilegijas ir imunitetus bei jų įgaliojimų patikrinimą;

11.   Europos Sąjungos Teisingumo Teismo struktūrą ir statutą;

12.   Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybą.

(1) Priimtas 2014 m. sausio 15 d. Parlamento sprendimu.
Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika