Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - Juli 2019
EPUB 145kPDF 682k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

BIJLAGE VI : BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE PARLEMENTAIRE COMMISSIES(1)
XVI.   Commissie juridische zaken

Deze commissie is bevoegd voor:

1.   de interpretatie, toepassing en controle van het recht van de Unie, de conformiteit van handelingen van de Unie met het primaire recht, met name de keuze van rechtsgronden en de naleving van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel;

2.   de interpretatie en toepassing van het internationaal recht, voor zover dit de Europese Unie betreft;

3.   beter wetgeven en de vereenvoudiging van het recht van de Unie;

4.   de rechtsbescherming van de rechten en prerogatieven van het Parlement, met inbegrip van interventies van het Parlement in voor het Hof van Justitie van de Europese Unie aanhangige zaken;

5.   besluiten van de Unie die de rechtsorde van de lidstaten aangaan, met name op het gebied van:

a)   civiel recht en handelsrecht,
b)   vennootschapsrecht,
c)   recht inzake intellectuele eigendom,
d)   procesrecht;

6.   maatregelen betreffende justitiële en bestuurlijke samenwerking in civiele zaken;

7.   aansprakelijkheid voor milieuschade en sancties wegens milieudelicten;

8.   ethische vraagstukken in verband met nieuwe technologieën, met toepassing van de procedure met medeverantwoordelijke commissies met de relevante commissies;

9.   het Statuut van de leden en het Statuut van het personeel van de Europese Unie;

10.   voorrechten en immuniteiten, en onderzoek van de geloofsbrieven van de leden;

11.   de organisatie en het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie;

12.   het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.

(1)Aangenomen bij besluit van het Parlement van 15 januari 2014.
Laatst bijgewerkt op: 19 december 2019Juridische mededeling - Privacybeleid