Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - lipiec 2019
EPUB 151kPDF 784k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

ZAŁĄCZNIK VI : UPRAWNIENIA STAŁYCH KOMISJI PARLAMENTARNYCH(1)
XVI.   Komisja Prawna

Komisja ma uprawnienia w zakresie:

1.   wykładni, stosowania i monitorowania prawa Unii i zgodności aktów unijnych z prawem pierwotnym, a w szczególności wyboru podstawy prawnej oraz przestrzegania zasad pomocniczości i proporcjonalności;

2.   wykładni oraz stosowania prawa międzynarodowego w zakresie, w jakim dotyczy ono Unii Europejskiej;

3.   lepszego stanowienia prawa i uproszczenia prawa Unii;

4.   ochrony prawnej praw i prerogatyw Parlamentu, w tym także udziału Parlamentu wpostępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

5.   aktów Unii mających wpływ na porządek prawny państw członkowskich, w następujących dziedzinach:

a)   prawa cywilnego i handlowego;
b)   prawa spółek;
c)   prawa własności intelektualnej;
d)   prawa procesowego;

6.   środków dotyczących współpracy sądowej i administracyjnej w sprawach cywilnych;

7.   odpowiedzialności w zakresie ochrony środowiska i sankcji za przestępstwa przeciw środowisku;

8.   kwestii etycznych związanych z nowymi technologiami, przy zastosowaniu procedury zaangażowanych komisji z udziałem właściwych komisji;

9.   Statutu posła do Parlamentu Europejskiego i regulaminu pracowniczego Unii Europejskiej;

10.   przywilejów i immunitetów, jak również weryfikacji mandatów poselskich;

11.   organizacji i statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

12.   Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

(1)Przyjęte decyzją Parlamentu z dnia 15 stycznia 2014 r.
Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności