Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

PRILOGA VI : PRISTOJNOSTI STALNIH ODBOROV(1)
XII.   Odbor za regionalni razvoj

Odbor, pristojen za:

(1)   delovanje in pripravo politike Unije za regionalni razvoj in kohezijske politike Unije, kot sta določeni v Pogodbah;

(2)   Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad in druge instrumente regionalne politike Unije;

(3)   ocenjevanje učinka drugih politik Unije na ekonomsko in socialno kohezijo;

(4)   usklajevanje strukturnih instrumentov Unije;

(5)   urbano razsežnosti kohezijske politike;

(6)   najbolj oddaljene regije in otoke, pa tudi za čezmejno in medregijsko sodelovanje;

(7)   odnose z Odborom regij, organizacijami za medregijsko sodelovanje ter lokalnimi in regionalnimi organi.

(1)Sprejeto s sklepom Parlamenta z dne 15. januarja 2014.
Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov