Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV I : POSLANCI, PARLAMENTARNA TELESA IN POLITIČNE SKUPINE
POGLAVJE 2 : FUNKCIONARJI PARLAMENTA

Člen 15 : Kandidature in splošne določbe (1)

1.   Predsednik, za njim pa podpredsedniki in kvestorji, je izvoljen s tajnim glasovanjem v skladu s členom 191.

Kandidature se predlagajo s soglasjem kandidata, predlaga pa jih lahko le politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag. Nove kandidature se lahko izročijo pred vsakim glasovanjem.

Če število kandidatur ne presega števila razpoložljivih sedežev, so kandidati izvoljeni s ploskanjem, razen če poslanci ali politična skupina oziroma skupine, ki dosegajo vsaj visoki prag, zahtevajo tajno glasovanje.

V primeru, da je treba pri enem glasovanju izvoliti več kot enega funkcionarja, je glasovnica veljavna le, če je bila oddana več kot polovica razpoložljivih glasov.

2.   Ko se volijo predsednik, podpredsedniki in kvestorji, se upošteva potreba po zagotovitvi celovite pravične zastopanosti političnih stališč, kakor tudi ravnovesja spolov in geografskega ravnovesja.

(1) Člen 15 se smiselno uporablja za odbore (glej člen 213(3)).
Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov