Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ I : ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
ГЛАВА 2 : ВИСШИ МАНДАТНИ ДЛЪЖНОСТИ В ПАРЛАМЕНТА

Член 19 : Срок на висшите мандатни длъжности (1)

1.   Мандатът на председателя, заместник-председателите и на квесторите е две години и половина.

Ако даден член на ЕП смени политическата си група, той запазва поста си в Бюрото или като квестор до края на мандата от две години и половина.

2.   Ако дадена длъжност се освободи преди изтичането на мандата, членът на ЕП, избран за заместник, изпълнява функциите само за остатъка от мандата на своя предшественик.

(1) Член 19 се прилага mutatis mutandis за комисиите (вж. член 213, параграф 3).
Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност