Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - lipiec 2019
EPUB 151kPDF 784k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ I : POSŁOWIE, ORGANY PARLAMENTU, GRUPY POLITYCZNE
ROZDZIAŁ 2 : POSŁOWIE PEŁNIĄCY STANOWISKA W PARLAMENCIE

Artykuł 19 : Kadencje (1)

1.   Kadencja Przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestorów wynosi dwa i pół roku.

Zmieniając grupę polityczną, poseł zachowuje stanowisko, które zajmował w Prezydium lub jako kwestor, do końca wykonywania swojego dwuipółrocznego mandatu.

2.   Jeśli przed upływem kadencji pojawia się wakat, poseł wybrany do jego objęcia pełni stanowisko jedynie przez okres pozostający do zakończenia kadencji poprzednika na danym stanowisku.

(1) Artykuł 19 stosuje się odpowiednio do komisji (zob. art. 213 ust. 3).
Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności