Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 2 : NEJVYŠŠÍ FUNKCIONÁŘI V PARLAMENTU

Článek 20 : Uvolněné funkce (1)

1.   Jestliže je nezbytné, aby předseda, místopředseda nebo kvestor byli nahrazeni, je jejich nástupce zvolen podle příslušných ustanovení týkajících se volby do dotčené funkce.

Nově zvolený místopředseda vždy zaujímá pořadí svého předchůdce v dané hierarchii.

2.   Jestliže se uvolní funkce předsedy, vykonává tuto funkci místopředseda, který po něm následuje v hierarchii, dokud není zvolen nový předseda.

(1) Článek 20 se použije obdobně na výbory (viz čl. 213 odst. 3).
Poslední aktualizace: 19. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí