Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Nollaig, 2019
EPUB 152kPDF 698k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL I : FEISIRÍ, COMHLACHTAÍ PARLAIMINTE AGUS GRÚPAÍ POLAITIÚLA
CAIBIDIL 2 : OIFIGIGH NA PARLAIMINTE

Riail 20 : Folúntais (1)

1.   Más gá duine eile a chur in ionad an Uachtaráin, in ionad Leas-Uachtaráin nó in ionad Caestóra, toghfar comharba i gcomhréir leis na rialacha faoi seach maidir le toghcháin chuig an oifig lena mbaineann.

Glacfaidh Leas-Uachtarán nuathofa ionad a réamhtheachtaí san ord tosaíochta.

2.   Más rud é go dtiocfaidh oifig an Uachtaráin chun bheith folamh, gníomhóidh duine de na chéad Leas-Uachtaráin, arna chinneadh de réir an oird tosaíochta, mar Uachtarán go dtí go dtoghfar Uachtarán nua.

(1) Tá feidhm ag Riail 20 mutatis mutandis maidir le coistí (féach Riail 213(3)).
An nuashonrú is déanaí: 19 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais