Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

I SADAĻA : DEPUTĀTI, PARLAMENTA STRUKTŪRVIENĪBAS UN POLITISKĀS GRUPAS
2. NODAĻA : AMATPERSONAS

20. pants : Brīvas vietas (1)

1.   Ja jāaizstāj Parlamenta priekšsēdētājs, priekšsēdētāja vietnieks vai kvestors, viņus ievēlē saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem par ievēlēšanu konkrētajā amatā.

Jaunievēlētais priekšsēdētāja vietnieks hierarhiskā secībā stājas iepriekšējā priekšsēdētāja vietnieka vietā.

2.   Ja atbrīvojas Parlamenta priekšsēdētāja amata vieta, līdz jauna priekšsēdētāja ievēlēšanai priekšsēdētāja funkcijas pilda priekšsēdētāja vietnieks, ko nosaka atbilstīgi hierarhiskai secībai.

(1) 20. pantu pēc analoģijas piemēro komitejām (sk. 213. panta 3. punktu).
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika