Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA I : POSLANCI, ORGÁNY PARLAMENTU A POLITICKÉ SKUPINY
KAPITOLA 2 : DRŽITELIA NAJVYŠŠÍCH FUNKCIÍ V PARLAMENTE

Článok 20 : Uvoľnené funkcie (1)

1.   Ak je potrebné nahradiť predsedu Parlamentu, podpredsedu Parlamentu alebo kvestora, jeho nástupca sa zvolí v súlade s príslušnými ustanoveniami na voľbu do danej funkcie.

Novozvolený podpredseda Parlamentu zaujme miesto svojho predchodcu podľa jeho prednostného poradia.

2.   Ak sa uvoľní funkcia predsedu Parlamentu, vykonáva funkciu predsedu Parlamentu až do zvolenia nového predsedu Parlamentu podpredseda Parlamentu určený podľa prednostného poradia.

(1) Článok 20 sa uplatňuje primerane na výbory (pozri článok 213 ods. 3).
Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia