Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING I : LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
KAPITEL 2 : UPPDRAG

Artikel 20 : Lediga poster (1)

1.   Om det blir nödvändigt att ersätta talmannen, en vice talman eller en kvestor ska ersättare väljas i enlighet med respektive bestämmelser för val till posten ifråga.

En nyvald vice talman ska inta sin företrädares plats enligt rangordningen för vice talmän.

2.   Om posten som talman blir ledig ska en vice talman, som bestäms i enlighet med rangordningen, utföra talmannens uppgifter till dess att en ny talman valts.

(1) Artikel 20 ska i tillämpliga delar tillämpas för utskotten (se artikel 213.3).
Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy