Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV I : POSLANCI, PARLAMENTARNA TELESA IN POLITIČNE SKUPINE
POGLAVJE 2 : FUNKCIONARJI PARLAMENTA

Člen 21 : Predčasno prenehanje mandata

Konferenca predsednikov lahko s tripetinsko večino oddanih glasov, ki predstavljajo najmanj tri politične skupine, Parlamentu predlaga prenehanje mandata predsednika, podpredsednika, kvestorja, predsednika ali podpredsednika odbora, predsednika ali podpredsednika medparlamentarne delegacije ali katerega koli drugega nosilca funkcije, izvoljenega v Parlamentu, kadar meni, da je zadevni poslanec zagrešil hujšo kršitev. Parlament o tem predlogu odloči z dvotretjinsko večino oddanih glasov, ki predstavljajo večino vseh poslancev.

Kadar poročevalec krši določbe kodeksa ravnanja za poslance Evropskega parlamenta v zvezi s finančnimi interesi in nasprotji interesov (1), lahko odbor, ki ga je imenoval,  na  pobudo  predsednika  in  na  predlog  konference  predsednikov,  ukine  ta  mandat. Večine, določene v prvem odstavku, se smiselno uporabljajo za vsako fazo tega postopka.

(1) Glej Prilogo I.
Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov