Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV I : POSLANCI, PARLAMENTARNA TELESA IN POLITIČNE SKUPINE
POGLAVJE 3 : TELESA IN NALOGE

Člen 23 : Naloge podpredsednikov

1.   Če je predsednik odsoten oziroma ne more opravljati svojih nalog ali če v skladu s členom 22(3) želi sodelovati v razpravi, ga nadomesti eden od podpredsednikov, določen v skladu s prednostnim vrstnim redom.

2.   Podpredsedniki opravljajo tudi naloge, ki so jim dodeljene na podlagi členov 25, 27(3) in (5) ter 77(3).

3.   Predsednik lahko katero koli nalogo prenese na podpredsednike, kot je zastopanje Parlamenta na posebnih slovesnostih ali v določenih zadevah. Zlasti lahko predsednik imenuje podpredsednika, da opravlja naloge predsednika, določene v členih 137 in 138(2).

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov