Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 9-a - iulie 2019
EPUB 148kPDF 764k
CUPRINS
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

TITLUL I : DEPUTAŢI, ORGANE ALE PARLAMENTULUI ŞI GRUPURI POLITICE
CAPITOLUL 3 : ORGANE ŞI FUNCŢII

Articolul 27 : Funcțiile Conferinței președinților

1.   Conferința președinților își asumă sarcinile care îi revin în temeiul Regulamentului de procedură.

2.   Conferința președinților hotărăște cu privire la organizarea lucrărilor Parlamentului și la chestiunile aferente programării legislative.

3.   Conferința președinților este organul competent pentru chestiunile referitoare la relațiile Parlamentului cu alte organe și instituții ale Uniunii Europene, precum și cu parlamentele naționale ale statelor membre. Deciziile referitoare la mandatul și componența delegației Parlamentului care va participa la consultările din cadrul Consiliului și din alte instituții ale Uniunii Europene cu privire la aspecte fundamentale referitoare la evoluția Uniunii Europene (procedura „șerpașilor”) sunt luate pe baza pozițiilor relevante adoptate de Parlament și ținând seama de diversitatea opiniilor politice reprezentate în Parlament. Vicepreședinții care au fost însărcinați cu dezvoltarea relațiilor Parlamentului cu parlamentele naționale prezintă periodic Conferinței președinților un raport privind activitățile lor în acest domeniu.

4.   Conferința președinților este organul competent pentru chestiunile aferente relațiilor cu țările terțe și cu instituțiile sau organizațiile din afara Uniunii.

5.   Conferința președinților este organul competent în ceea ce privește organizarea unor consultări structurate cu societatea civilă europeană asupra unor chestiuni de mare însemnătate. Această consultare poate include organizarea de dezbateri publice pe marginea unor subiecte de interes general european, deschise participării cetățenilor interesați. Vicepreședintele responsabil cu desfășurarea acestor consultări prezintă periodic Conferinței președinților un raport privind activitățile sale în acest domeniu.

6.   Conferința președinților întocmește proiectul de ordine de zi pentru perioadele de sesiune ale Parlamentului.

7.   Conferința președinților prezintă propuneri Parlamentului în ceea ce privește componența și competențele comisiilor, ale comisiilor de anchetă, ale comisiilor parlamentare mixte și ale delegațiilor permanente. Conferința președinților este responsabilă pentru autorizarea delegațiilor ad hoc.

8.   Conferința președinților hotărăște repartizarea locurilor în sala de ședințe în conformitate cu articolul 37.

9.   Conferința președinților este organul competent pentru autorizarea rapoartelor din proprie inițiativă.

10.   Conferința președinților prezintă propuneri Biroului în ceea ce privește chestiunile administrative și bugetare ale grupurilor politice.

Ultima actualizare: 19 decembrie 2019Notă juridică - Politica de confidențialitate