Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING I : LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
KAPITEL 3 : ORGAN OCH UPPGIFTER

Artikel 30 : Delegationsordförandekonferensen

1.   Delegationsordförandekonferensen består av ordförandena i alla ständiga interparlamentariska delegationer. Den ska välja en ordförande.

2.   I ordförandens frånvaro ska den äldsta närvarande ledamoten leda sammanträdet.

3.   Delegationsordförandekonferensen får utfärda rekommendationer till talmanskonferensen angående delegationernas arbete.

4.   Presidiet och talmanskonferensen får ge delegationsordförandekonferensen i uppdrag att utföra vissa uppgifter.

Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy