Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING I : LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
KAPITEL 3 : ORGAN OCH UPPGIFTER

Artikel 31 : Fortsatt innehav av en uppgift eller befattning under valperioden

Vid nyval till parlamentet ska alla organ och befattningshavare i det avgående parlamentet fortsätta att ha kvar sina uppgifter och befattningar fram till dess att det nya parlamentet sammanträder för första gången.

Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy