Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT I : MEDLEMMER, PARLAMENTETS ORGANER OG POLITISKE GRUPPER
KAPITEL 3 : ORGANER OG OPGAVER

Artikel 32 : Præsidiets og Formandskonferencens oplysningspligt

1.   Protokollerne fra Præsidiets og Formandskonferencens møder oversættes til de officielle sprog, trykkes og omdeles til alle Parlamentets medlemmer. De er offentligt tilgængelige, medmindre Præsidiet eller Formandskonferencen af fortrolighedshensyn, med forbehold af artikel 4, stk. 1-4, i forordning (EF) nr. 1049/2001, undtagelsesvis bestemmer andet for så vidt angår visse punkter i protokollerne.

2.   Ethvert medlem af Parlamentet kan stille spørgsmål om Præsidiets, Formandskonferencens eller kvæstorernes udøvelse af deres mandater. Sådanne spørgsmål indgives skriftligt til formanden, meddeles medlemmerne og offentliggøres sammen med besvarelserne på Parlamentets websted inden for en frist på 30 dage, efter at spørgsmålene er stillet.

Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik