Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV I : POSLANCI, PARLAMENTARNA TELESA IN POLITIČNE SKUPINE
POGLAVJE 4 : POLITIČNE SKUPINE

Člen 33 : Vzpostavitev in razpustitev političnih skupin

1.   Poslanci lahko glede na svojo politično pripadnost oblikujejo skupine.

Parlamentu običajno ni treba ocenjevati politične pripadnosti članov skupine. Z oblikovanjem skupine na podlagi tega člena zadevni poslanci po definiciji priznajo skupno politično pripadnost. Le kadar zadevni poslanci to zanikajo, mora Parlament oceniti, ali je bila skupina ustanovljena v skladu s tem poslovnikom.

2.   Politično skupino sestavljajo poslanci, izvoljeni v najmanj četrtini držav članic. Najmanjše število poslancev, potrebno za oblikovanje politične skupine, je 25.

3.   Če število članov skupine pade pod enega od zahtevanih pragov, lahko predsednik ob soglasju konference predsednikov dovoli nadaljnji obstoj skupine do naslednje ustanovne seje Parlamenta, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

-   člani še vedno predstavljajo vsaj petino držav članic,

-   skupina obstaja več kot eno leto.

Predsednik tega odstopanja ne uporabi, kadar obstajajo zadostni dokazi za domnevo, da se zlorablja.

4.   Poslanec lahko pripada le eni politični skupini.

5.   Predsednik je o vzpostavitvi politične skupine obveščen z izjavo. V tej izjavi se navedejo:

-   ime skupine,

-   politična deklaracija, v kateri je naveden namen te skupine, ter

    Politična izjava skupine določa vrednote, za katere se skupina zavzema, in glavne politične cilje, za katere si nameravajo skupaj prizadevati njeni člani v okviru svojega mandata. Izjava skupno politično usmeritev skupine opisuje vsebinsko, določno in pristno.

-   imena članov skupine in sestava njenega predsedstva.

Vsi člani skupine v prilogi k izjavi pisno izjavijo, da imajo enako politično pripadnost.

6.   Izjava se priloži zapisniku delnega zasedanja, na katerem se razglasi vzpostavitev politične skupine.

7.   Predsednik vzpostavitev političnih skupin razglasi na plenarnem zasedanju. Ta razglasitev ima retroaktivni pravni učinek od trenutka, ko je skupina predsednika obvestila o svoji vzpostavitvi v skladu s tem členom.

Predsednik na plenarnem zasedanju razglasi tudi razpustitev političnih skupin. Ta razglasitev bo imela pravni učinek dan po tem, ko politična skupina ni več izpolnjevala pogojev za obstoj.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov