Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ I : ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
ГЛАВА 4 : ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ

Член 34 : Дейност и правно положение на политическите групи

1.   Политическите групи осъществяват своите функции като част от дейностите на Съюза, включително задачите, които са им възложени с настоящия Правилник за дейността. На политическите групи се осигурява секретариат, включен в щатното разписание на Генералния секретариат на Парламента, административни услуги и бюджетни средства, предвидени за тази цел в парламентарния бюджет.

2.   В началото на всеки парламентарен мандат Председателският съвет се стреми да постигне съгласие по процедурите за отразяване на политическото многообразие на Парламента в състава на комисиите и делегациите, както и в органите за вземане на решения.

3.   Бюрото, като отчита всяко предложение на Председателския съвет, определя правилата за предоставяне, осъществяване и контрол на услугите и бюджетните средства, посочени в параграф 1, както и свързаното с тях делегиране на правомощия по изпълнението на бюджета и последиците от неспазването на тези правила.

4.   В тези правила се определят и административните и финансови последици от разпускането на политическа група.

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност