Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT I : MEDLEMMER, PARLAMENTETS ORGANER OG POLITISKE GRUPPER
KAPITEL 4 : POLITISKE GRUPPER

Artikel 34 : De politiske gruppers virksomhed og retsstilling

1.   De politiske grupper udøver deres funktioner inden for rammerne af Unionens virksomhed, herunder de opgaver, som er tillagt dem i forretningsordenen. De politiske grupper råder over et sekretariat inden for rammerne af Parlamentets sekretariats stillingsfortegnelse, administrative faciliteter og de bevillinger, som er fastsat i Parlamentets budget.

2.   Ved begyndelsen af hver valgperiode bestræber Formandskonferencen sig på at nå til enighed om procedurer for afspejling af Parlamentets politiske mangfoldighed i udvalg og delegationer og i de besluttende organer.

3.   Præsidiet fastsætter, under hensyntagen til eventuelle forslag fra Formandskonferencen, bestemmelser om tilrådighedsstillelse og anvendelse af samt kontrol med de i stk. 1 omhandlede faciliteter og bevillinger og den dertil knyttede uddelegering af beføjelser vedrørende budgettets gennemførelse og om konsekvenserne af manglende overholdelse af disse regler.

4.   Disse bestemmelser omfatter regler om de administrative og finansielle konsekvenser ved opløsning af en politisk gruppe.

Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik