Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 147kPDF 717k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

I. CÍM : KÉPVISELŐK, PARLAMENTI SZERVEK ÉS KÉPVISELŐCSOPORTOK
4. FEJEZET : KÉPVISELŐCSOPORTOK

34. cikk : A képviselőcsoportok tevékenységei és jogi helyzete

1.   A képviselőcsoportok feladatukat az Unió tevékenységének keretében végzik, beleértve az eljárási szabályzat által rájuk rótt feladatokat is. A képviselőcsoportok a Parlament Főtitkársága létszámtervének keretében a szükséges technikai, műszaki feltételekkel rendelkező titkársággal, és az e célra a Parlament költségvetésében előjegyzett előirányzatokkal rendelkeznek.

2.   Az Elnökök Értekezlete minden parlamenti ciklus kezdetén törekszik arra, hogy megállapodás szülessen olyan eljárások tekintetében, amelyek a bizottságokban és a küldöttségekben, valamint a döntéshozó szervekben tükrözik a Parlament politikai sokféleségét.

3.   Az (1) bekezdésben említett feltételek és előirányzatok biztosításával, végrehajtásával és ellenőrzésével, valamint a költségvetési végrehajtási jogkörök vonatkozó átruházásával kapcsolatos szabályokat és e szabályok betartása elmulasztásának következményeit az Elnökök Értekezlete esetleges javaslatának figyelembevételével az Elnökség állapítja meg.

4.   E szabályok rendelkeznek egy képviselőcsoport megszűnése esetén az adminisztratív és pénzügyi következményekről.

Utolsó frissítés: 2019. december 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat