Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 1 : ZAKONODAJNI POSTOPKI - SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 39 : Spoštovanje temeljnih pravic

1.   Parlament pri vsem svojem delu v celoti spoštuje pravice, svoboščine in načela, priznana v členu 6 Pogodbe o Evropski uniji, in vrednote iz člena 2 navedene pogodbe.

2.   Kadar vsebinsko pristojni odbor, politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, menijo, da predlog zakonodajnega akta ali njegovi deli niso skladni s temeljnimi pravicami Evropske unije, se zadeva na njihovo zahtevo posreduje odboru, pristojnemu za varstvo temeljnih pravic.

3.   Ta zahteva se predloži v štirih delovnih tednih od razglasitve dodelitve vsebinsko pristojnemu odboru na plenarnem zasedanju.

4.   Mnenje odbora, pristojnega za varstvo temeljnih pravic, se priloži k poročilu vsebinsko pristojnega odbora.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov