Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 1 : ZAKONODAJNI POSTOPKI - SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 40 : Preverjanje pravne podlage

1.   Ko je predlog pravno zavezujočega akta dodeljen vsebinsko pristojnemu odboru, ta odbor najprej preveri njegovo pravno podlago.

2.   Če ta odbor oporeka pravilnosti ali primernosti pravne podlage, tudi v okviru preverjanja v skladu s členom 5 Pogodbe o Evropski uniji, zahteva mnenje odbora, pristojnega za pravne zadeve.

3.   Poleg tega lahko odbor, pristojen za pravne zadeve, vprašanja v zvezi s pravno podlago na lastno pobudo obravnava v kateri koli fazi zakonodajnega postopka. V tem primeru ustrezno obvesti vsebinsko pristojni odbor.

4.   Če odbor, pristojen za pravne zadeve, po potrebi po izmenjavi mnenj s Svetom in Komisijo na podlagi načinov, dogovorjenih na medinstitucionalni ravni (1), sklene, da bo oporekal pravilnosti ali primernosti pravne podlage, svoje sklepe sporoči Parlamentu. Brez poseganja v člen 61 Parlament o tem glasuje pred glasovanjem o vsebini predloga.

5.   Če vsebinsko pristojni odbor ali odbor, pristojen za pravne zadeve, ni oporekal pravilnosti ali primernosti pravne podlage, so predlogi sprememb, vloženi na plenarnem zasedanju in namenjeni spremembi pravne podlage, nedopustni.

(1) Medinstitucionalni sporazum o boljši pripravi zakonodaje, odstavek 25.
Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov