Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 1 : ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ — ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 42 : Проверка на финансовата съвместимост

1.   Когато предложение за правнообвързващ акт има финансови последици, Парламентът проверява дали са предвидени достатъчно финансови средства.

2.   Комисията, компетентна по въпроса, проверява финансовата съвместимост на всяко предложение за правнообвързващ акт с Регламента за многогодишната финансова рамка.

3.   Ако комисията, компетентна по въпроса, измени финансовата обезпеченост на разглеждания от нея акт, тя следва да поиска становище от комисията, компетентна по бюджетните въпроси.

4.   В допълнение, комисията, компетентна по бюджетните въпроси, може да се самосезира по въпроси, свързани с финансовата съвместимост на предложенията за правнообвързващи актове. В тези случаи тя надлежно уведомява комисията, компетентна по въпроса.

5.   Когато комисията, компетентна по бюджетните въпроси, реши да оспори финансовата съвместимост на предложението, тя докладва заключенията си на Парламента, преди Парламентът да го постави на гласуване.

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност