Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT II : LOVGIVNINGS-, BUDGET-, DECHARGE- OG ANDRE PROCEDURER
KAPITEL 1 : LOVGIVNINGSPROCEDURER - GENERELLE BESTEMMELSER

Artikel 42 : Kontrol af finansiel forenelighed

1.   Har et forslag til juridisk bindende retsakt finansielle virkninger, undersøger Parlamentet, om der er tilstrækkelige finansielle midler.

2.   Det kompetente udvalg kontrollerer, at et forslag til juridisk bindende retsakt finansielt er foreneligt med forordningen om den flerårige finansielle ramme.

3.   Ændrer det kompetente udvalg bevillingsrammen for retsakten, anmoder det det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål, om en udtalelse.

4.   Endvidere kan det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål, på eget initiativ behandle spørgsmål vedrørende den finansielle forenelighed af forslag til juridisk bindende retsakter. Det underretter i så fald det kompetente udvalg herom.

5.   Vedtager det udvalg, der er kompetent med hensyn til budgetspørgsmål, at anfægte forslagets finansielle forenelighed, meddeler det sine konklusioner til Parlamentet, inden Parlamentet stemmer om forslaget.

Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik