Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 137kPDF 668k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA II. : ZAKONODAVNI POSTUPCI, PRORAČUNSKI POSTUPCI, POSTUPCI DAVANJA RAZRJEŠNICE I DRUGI POSTUPCI
POGLAVLJE 1. : ZAKONODAVNI POSTUPCI – OPĆE ODREDBE

Članak 42. : Provjera financijske usklađenosti

1.   Ako prijedlog zakonski obvezujućeg akta ima financijske posljedice, Parlament utvrđuje jesu li predviđena dovoljna financijska sredstva.

2.   Odbor nadležan  za predmet provjerava za svaki prijedlog pravno obvezujućeg akta financijsku usklađenost s uredbom o višegodišnjem financijskom okviru.

3.   Ako odbor nadležan za predmet mijenja iznos financijskih sredstava za akt koji razmatra, o tome traži mišljenje odbora nadležnog za proračunska pitanja.

4.   Osim toga, odbor nadležan za proračunska pitanja može također na vlastitu inicijativu razmatrati pitanja financijske usklađenosti prijedloga pravno obvezujućih akata. U takvim slučajevima propisno obavještava odbor nadležan za predmet.

5.   Ako odbor nadležan za proračunska pitanja odluči osporiti financijsku usklađenost prijedloga, o svojim zaključcima obavještava Parlament prije nego što Parlament glasuje o prijedlogu.

Posljednje ažuriranje: 19. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti