Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ II : ЗАКОНОДАТЕЛНИ, БЮДЖЕТНИ И ДРУГИ ПРОЦЕДУРИ
ГЛАВА 2 : ПРОЦЕДУРИ В КОМИСИЯ

Член 53 : Незаконодателни доклади

1.   Когато парламентарна комисия изготвя незаконодателен доклад, тя определя докладчик измежду своите членове или постоянните им заместници.

2.   Докладът на комисията съдържа:

(а)   предложение за резолюция;

(б)   изложение на мотивите, което да включва, при необходимост, финансова обосновка на обхвата на евентуалните финансови последици на доклада и неговата съвместимост с многогодишната финансова рамка;

(в)   текста на всички предложения за резолюция, които следва да бъдат включени съгласно член 143, параграф 7.

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност