Înapoi 
 Înainte 
Regulamentul de procedură al Parlamentului European
Legislatura a 9-a - iulie 2019
EPUB 148kPDF 764k
CUPRINS
ÎN ATENŢIA CITITORILOR
COMPENDIU DE ACTE JURIDICE PRINCIPALE REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE PROCEDURĂ

TITLUL II : PROCEDURI LEGISLATIVE, BUGETARE, DE DESCĂRCARE DE GESTIUNE ȘI DE ALT TIP
CAPITOLUL 2 : PROCEDURI ÎN CADRUL COMISIEI

Articolul 53 : Rapoarte fără caracter legislativ

1.   În cazul în care o comisie elaborează un raport fără caracter legislativ, aceasta desemnează un raportor dintre membrii săi titulari sau supleanți permanenți.

2.   Raportul comisiei conține:

(a)   o propunere de rezoluție;

(b)   o expunere de motive incluzând, atunci când este cazul, o fișă financiară care stabilește amploarea efectelor financiare eventuale ale raportului și compatibilitatea cu cadrul financiar multianual;

(c)   textul propunerilor de rezoluție care trebuie prevăzute în aplicarea articolului 143 alineatul (7).

Ultima actualizare: 19 decembrie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate