Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 137kPDF 668k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA II. : ZAKONODAVNI POSTUPCI, PRORAČUNSKI POSTUPCI, POSTUPCI DAVANJA RAZRJEŠNICE I DRUGI POSTUPCI
POGLAVLJE 2. : POSTUPAK U ODBORU

Članak 54. : Izvješća o vlastitoj inicijativi

1.   Odbor koji namjerava sastaviti nezakonodavno izvješće ili izvješće u skladu s člankom 46. ili 47. o pitanju iz svoje nadležnosti koje nije bilo upućeno, može to učiniti samo uz odobrenje Konferencije predsjednika.

Konferencija predsjednika odlučuje o zahtjevima za odobrenje sastavljanja izvješća u skladu s prvim podstavkom na temelju provedbenih odredbi koje sama utvrđuje.

2.   Ako Konferencija predsjednika odluči uskratiti takvo odobrenje, navodi razlog za to.

Kada je predmet izvješća u okviru prava inicijative Parlamenta iz članka 46., Konferencija predsjednika može odlučiti uskratiti odobrenje samo ako nisu uvjeti ispunjeni utvrđeni Ugovorima.

3.   U slučajevima iz članaka 46. i 47. Konferencija predsjednika donosi odluku u roku od dva mjeseca.

4.   Prijedlozi rezolucija podneseni Parlamentu razmatraju se prema postupku kratkog predstavljanja navedenom u članku 160. Amandmane na takve prijedloge rezolucija i zahtjeve za glasovanje po dijelovima ili odvojeno glasovanje dopušteno je razmatrati na plenarnoj sjednici samo ako ih je podnio ili izvjestitelj radi uzimanja u obzir novih informacija ili najmanje jedna desetina zastupnika. Klubovi zastupnika mogu podnositi alternativne prijedloge rezolucija u skladu s člankom 181. stavkom 3. Članak 190. primjenjuje se na odborov prijedlog rezolucije i amandmane na isti. Članak 190. također se primjenjuje na jedinstveno glasovanje o alternativnim prijedlozima rezolucija.

5.   Stavak 4. ne primjenjuje se ako predmet izvješća ispunjava uvjete za ključnu raspravu na plenarnoj sjednici, ako je izvješće sastavljeno u skladu s pravom inicijative iz članka 46. ili 47. ili ako je izvješće odobreno kao strateško izvješće. (1).

(1) Vidi relevantnu odluku Konferencije predsjednika.
Posljednje ažuriranje: 19. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti