Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 2 : POSTOPEK V ODBORU

Člen 54 : Samoiniciativna poročila

1.   Odbor, ki namerava pripraviti nezakonodajno poročilo ali poročilo na podlagi člena 46 ali 47 o zadevi v okviru svojih pristojnosti, ki še ni bila dodeljena, lahko to stori le po pridobitvi dovoljenja konference predsednikov.

Konferenca predsednikov odloči o prošnjah za pridobitev dovoljenja za pripravo poročil, predloženih na podlagi prvega pododstavka, v skladu z izvedbenimi določbami, ki jih sama določi.

2.   Kadar konferenca predsednikov odloči, da tega dovoljenja ne poda, navede svoje razloge za to.

Kadar predmet poročila ne spada v okvir pravice Parlamenta do pobude iz člena 46, lahko konferenca predsednikov odloči, da tega dovoljenja ne poda, le če niso izpolnjeni pogoji iz Pogodb.

3.   V primerih iz členov 46 in 47 konferenca predsednikov odloči v roku dveh mesecev.

4.   Predlogi resolucij, predloženi Parlamentu, se preučijo v skladu s postopkom kratke predstavitve iz člena 160. Predlogi sprememb k takim predlogom resolucij in zahteve za glasovanje po delih ali ločeno glasovanje so dopustni za obravnavo na plenarnem zasedanju le, če jih poročevalec vloži z namenom, da bi upošteval nove informacije, ali če jih vloži vsaj desetina poslancev. Politične skupine lahko vložijo alternativne predloge resolucije v skladu s členom 181(3). Člen 190 se uporablja za predlog resolucije, ki ga vloži odbor, in za predloge sprememb k temu predlogu. Člen 190 se uporablja tudi za eno samo glasovanje o alternativnih predlogih resolucij.

5.   Odstavek 4 se ne uporablja, kadar predmet poročila izpolnjuje pogoje za prednostno razpravo na plenarnem zasedanju, kadar je poročilo pripravljeno v skladu s pravico do pobude iz člena 46 ali 47, ali kadar je bilo poročilo odobreno kot strateško poročilo (1).

(1) Glej zadevni sklep konference predsednikov.
Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov