Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 3 : REDNI ZAKONODAJNI POSTOPEK
ODDELEK 1 - PRVA OBRAVNAVA

Člen 61 : Ponovno posredovanje Parlamentu

1.   Na zahtevo pristojnega odbora predsednik Komisijo pozove, naj predlog ponovno posreduje Parlamentu, kadar:

-   Komisija, potem ko je Parlament sprejel svoje stališče, svoj prvotni predlog nadomesti, bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti, razen če to stori zato, da bi upoštevala stališče Parlamenta,

-   se narava vprašanja, ki ga predlog zadeva, bistveno spremeni zaradi preteka časa ali spremenjenih okoliščin ali

-   je po sprejetju stališča Parlamenta prišlo do novih volitev v Parlament in konferenca predsednikov meni, da je to zaželeno.

2.   Če je v zvezi s predlogom predvidena sprememba pravne podlage, zaradi česar se redni zakonodajni postopek ne bi več uporabljal za ta predlog, si bodo Parlament, Svet in Komisija v skladu z odstavkom 25 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje prek svojih predsednikov ali predstavnikov izmenjali mnenja o tem.

3.   Po izmenjavi mnenj iz odstavka 2 predsednik na zahtevo pristojnega odbora prosi Svet, naj osnutek pravno zavezujočega akta ponovno posreduje Parlamentu, kadar Komisija ali Svet namerava spremeniti pravno podlago, določeno v stališču Parlamenta v prvi obravnavi, tako, da se redni zakonodajni postopek ne bi več uporabljal.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov