Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 3 : REDNI ZAKONODAJNI POSTOPEK
ODDELEK 1 - PRVA OBRAVNAVA

Člen 62 : Dogovor v prvi obravnavi

Kadar v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije Svet obvesti Parlament, da je odobril stališče Parlamenta, predsednik, po dokončnem oblikovanju v skladu s členom 203 tega poslovnika, na plenarnem zasedanju razglasi, da je akt sprejet v besedilu, ki ustreza stališču Parlamenta.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov