Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 3 : REDNI ZAKONODAJNI POSTOPEK
ODDELEK 2 - DRUGA OBRAVNAVA

Člen 65 : Postopek v pristojnem odboru

1.   Stališče Sveta se uvrsti pod prednostno točko dnevnega reda prve seje pristojnega odbora po njegovi predložitvi. Svet se lahko povabi, da svoje stališče predstavi.

2.   Če pristojni odbor ne odloči drugače, je poročevalec v drugi obravnavi isti kot poročevalec v prvi obravnavi.

3.   Za postopke v pristojnem odboru se uporabljajo določbe člena 68(2) in (3) o dopustnosti predlogov sprememb k stališču Sveta; predloge zavrnitve in sprememb lahko vlagajo le člani ali stalni namestniki odbora. Odbor odloča z večino oddanih glasov.

4.   Pristojni odbor predloži priporočilo za drugo obravnavo, v katerem predlaga sprejetje, spremembo ali zavrnitev stališča Sveta. Priporočilo vsebuje kratko obrazložitev predlagane odločitve.

5.   Med drugo obravnavo se členi 51, 52, 56 in 198 ne uporabljajo.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov