Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV II : ZAKONODAJNI IN PRORAČUNSKI POSTOPKI, POSTOPEK PODELITVE RAZREŠNICE IN DRUGI POSTOPKI
POGLAVJE 3 : REDNI ZAKONODAJNI POSTOPEK
ODDELEK 2 - DRUGA OBRAVNAVA

Člen 69 : Dogovor v drugi obravnavi

Kadar v rokih, določenih za vlaganje in glasovanje o predlogih sprememb ali predlogih zavrnitve, niso bili vloženi ne predlog zavrnitve stališča Sveta ne predlogi sprememb tega stališča v skladu s členoma 67 in 68, predsednik na plenarnem zasedanju razglasi, da je predlagani akt sprejet.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov